KEO CHÍT MẠCH NHIỀU MÀU NỘI NGOẠI THẤT DTC 300

30.000 

Keo chít mạch nhiều màu nội ngoại thất DTC 300 là một hỗn hợp vữa chống thấm dùng để chít mạch gạch (chà ron). Sản phẩm kết dính tuyệt hảo với gạch khô. Sản phẩm có công thức đặc biệt để tránh co ngót và nứt khi khô.Keo chít mạch nhiều màu nội ngoại thất DTC 300 được cung cấp ở dạng bột, và chỉ cần thêm nước vào sẽ tạo thành vữa nhuyễn, mịn, sử dụng được ngay.

Khối lượng: 1kg/túi

KEO CHÍT MẠCH NHIỀU MÀU NỘI NGOẠI THẤT DTC 300

30.000 

Danh mục: